Logo Home   Documents and Lists   Create   Site Settings   Help   
Icon
SofiaDev .NET User Group Team Site
Теми за предстоящите срещи на SofiaDev.org
Select a View
Overview
Graphical Summary
All Responses
 
 
Actions
  Alert me
  Modify survey and questions
 
 
New Respond to this Survey
|
Export to spreadsheet Export Results to a spreadsheet
 
1. Тема: DTS wrapper базиран на C# за SQL Server 2000
Темата представя възможностите на Data Transformation Services в SQL Server за трансфер на големи обеми от данни.
При използване на тази фунционалност от .NET базирани приложения обаче се налага разработката на
допълнителна „свързваща” логика.
Дискутират се проблеми свързани с трасфера на non-Unicode данни и типовете променливи в DTS,
както и набор от най-добри практики за използване на DTS от .NET.
 Интересувам се, но мога и без тази тема.
 12 (80%) 
 
 Интересувам се.
 2 (13%) 
 
 Много се интересувам от темата.
 1 (7%) 
 

Total: 15

2. Тема: SQL Server 2000 Analysis Services (Анализ на мнoгомерни бази от данни)
Темата представя възможностите на SQL Server Analysis Services за създаване на многомерни бази данни
и тъй наречените „Business Intelligence (BI)” приложения.
Дискутират се най-добри практики за създаване и дизайн на многомерни кубове,
разделяне на големи масиви от данни на части (data partitioning),
достъп до AS през Excel PivotTable, ADO.NET MD и
SQL Reporting Services.
 Интересувам се, но мога и без тази тема.
 8 (53%) 
 
 Интересувам се.
 6 (40%) 
 
 Много се интересувам от темата.
 1 (7%) 
 

Total: 15

3. Тема: MSF принципи
Има много различни методологии за управление на проекти.
С какво Microsoft Solutions Framework се отличава от тях?
Какви са особеностите на подхода, който Microsoft препоръчва за управлението на софтуерни проекти.
 Интересувам се, но мога и без тази тема.
 5 (33%) 
 
 Интересувам се.
 5 (33%) 
 
 Много се интересувам от темата.
 5 (33%) 
 

Total: 15

4. Тема: SQL Server 2000 Reporting Services
Темата представя възможностите на SQL Reporting Services
за генериране на web-базирани справки и репорти.
Дискутират се възможностите за достъп до различни източници на данни,
както и публикуваните от Reporting Services web-услуги.
 Интересувам се, но мога и без тази тема.
 5 (33%) 
 
 Интересувам се.
 6 (40%) 
 
 Много се интересувам от темата.
 3 (20%) 
 
 Интересувам се.; Много се интересувам от темата.
 1 (7%) 
 

Total: 15

5. Тема: Enterprise Library
Patterns & Practices Enterprise Library е библиотека от класове,
които помагат при решаването на проблеми свързани със създаването на големи (enterprise) приложения.
Библиотеката включва блокове за реализиране на MVC подход при създаване на приложения, достъп до бази-данни,
кеширане, сигурност в приложенията, конфигурация на приложения и други.
 Интересувам се, но мога и без тази тема.
 4 (27%) 
 
 Интересувам се.
 5 (33%) 
 
 Много се интересувам от темата.
 6 (40%) 
 

Total: 15

6. Тема: ORM подхода за управление на данните – за и против
Последните години добива голяма популярност този подход.
Какви са плюсовете и минусите и как се взима решение кои подход да се използва?
Кои са най-разпространените средства за .NET?
 Интересувам се, но мога и без тази тема.
 6 (40%) 
 
 Интересувам се.
 5 (33%) 
 
 Много се интересувам от темата.
 4 (27%) 
 

Total: 15

7. Тема: Unit testing frameworks
Unit Test: unit test-а симулира използване на „единица” от кода на
дадено приложение в изолация от цялата система,
в която дадения код ще бъде използван,
и проверява дали резултатите от изпълнението на даденото пърче код
са изпълнили очаквания резултат.
Количеството на кода който ще бъде тестван, може да варира от даден клас до цялостна библиотека.
 Интересувам се, но мога и без тази тема.
 4 (27%) 
 
 Интересувам се.
 8 (53%) 
 
 Много се интересувам от темата.
 2 (13%) 
 
 Интересувам се.; Много се интересувам от темата.
 1 (7%) 
 

Total: 15

8. Тема: AzMan – Authorization Manager
Този нов за Windows 2003 Server компонент е известен от две години,
но все още се използва твърде малко.
Той предоставя готови средства за управление на правата в едно приложение,
независимо дали то е малко за 5-10 човека, или е enterprise приложение с голям мащаб.
 Интересувам се, но мога и без тази тема.
 8 (53%) 
 
 Интересувам се.
 4 (27%) 
 
 Много се интересувам от темата.
 1 (7%) 
 
 Интересувам се.; Много се интересувам от темата.
 2 (13%) 
 

Total: 15

9. Тема: Enterprise Development Reference Architecture
EDRA използва четири водещи принципа,
за да помогне за преминаването от  архитектурни решения базирани на тясно свързаният принцип на планиране на разпределените приложения,
към създаване на такива със стандартеи несвързан модел (характерен с трансфирмирането на различните слоеве в услуги).
 Интересувам се, но мога и без тази тема.
 9 (60%) 
 
 Интересувам се.
 3 (20%) 
 
 Много се интересувам от темата.
 2 (13%) 
 
 Интересувам се.; Много се интересувам от темата.
 1 (7%) 
 

Total: 15

10. Тема: Използване на Активна директория от .NET приложения
System.DirectoryServices namespace-а
предоставя средства за лесен достъп до Активната Директория от управляем код.
Namespace-а съдържа два основни класа – DirectoryEntry и DirectorySearcher, чиято употреба обаче е не винаги тривиална.
 Интересувам се, но мога и без тази тема.
 9 (60%) 
 
 Интересувам се.
 3 (20%) 
 
 Много се интересувам от темата.
 2 (13%) 
 
 Интересувам се.; Много се интересувам от темата.
 1 (7%) 
 

Total: 15