Logo Home   Documents and Lists   Create   Site Settings   Help   
Icon
SofiaDev .NET User Group Team Site
Онлайн библиотека: Организация на онлайн библиотеката
   
Post Reply Post Reply
|
Edit Edit Message
|
Delete Delete Message
|
Alert Me
|
Go Back to Discussion Board
From: Peter Bankov
Posted At: 1/4/2005 6:41 PM
Subject:
Организация на онлайн библиотеката
Text:
Понеже имам някакъв опит в ползването на такъв вид библиотека, ще се опитам да дам някакви насоки:
1. Една Sharepoint страница на която, книгите са включени в таблица с 4 колони
a. Име на книгата
b. В кой е книгата
c. До кога
d. Колко хора има на опашка за книгата
e. Линк за запазване на книгата
2. Книгите се държат 1-2 седмици (този срок трябва да се уточни). Преди изтичане на крайният срок се получава съобщение, че книгата трябва да се върне на определена дата и на определено място:
a. Ако няма повече желаещи се връща при Бранимир
b. Ако има желаещи на адреса на човека запазил книгата
c. Логистиката по горните две точки е най-добре да се осъществява със куриер (цените са по 2-3 лв. за София). След изпращане на книгата по куриер да се въведе tracking number на пратката на sharepoint-a, за да е ясно къде и кога е пратена книгата.
Wish list:
Да може да се пише review за книгата
Attachments:
 
 
Created at 1/4/2005 6:41 PM by Peter Bankov
Last modified at 1/4/2005 6:41 PM by Peter Bankov