Logo Home   Documents and Lists   Create   Site Settings   Help   
Icon
SofiaDev .NET User Group Team Site
Онлайн библиотека: Организация на онлайн библиотеката
   
Post Reply Post Reply
|
Edit Edit Message
|
Delete Delete Message
|
Alert Me
|
Go Back to Discussion Board
From: Branimir Giurov
Posted At: 1/3/2005 11:35 AM
Subject:
Организация на онлайн библиотеката
Text:
Предвиждаме създаване на каталог (или по-скоро график) за взимане и връщане на книгите. Всеки от членовете на групата, ще може да даде заявка за получаване на книга от каталога, като ще трябва да опише и срока за който взима книгата.
 
Приемат се предложения за организацията на библиотеката.
Attachments:
 
 
Created at 1/3/2005 11:35 AM by Branimir Giurov
Last modified at 1/3/2005 11:35 AM by Branimir Giurov